04

Business development

Nezůstávejte stát na místě. Společně správně nastavíme strategii a procesy ve vašem podnikání, aby se váš startup rychle rozvíjel.

Špatně nastavené obchodní procesy mohou váš růst zpomalit nebo úplně zastavit. Na kvalitě strategie záleží úspěch projektu. Chcete mít jistotu, že vaše společnost má optimální podmínky k růstu?

Pomůžeme vám s:
Nastavte mi procesy
0 %
15 %
30 %
45 %
60 %
75 %
100 %
Váš nápad
Zpět ke službám
{"texts":[{"id":"01","heading":"V\u00e1\u0161 n\u00e1pad","textblocks":["Z\u00e1kladn\u00edm stavebn\u00edm kamenem startupu jste vy. Bez v\u00e1s a va\u0161\u00ed vize to zkr\u00e1tka nep\u016fjde. My v\u00e1m pom\u016f\u017eeme s jej\u00ed realizac\u00ed.","Pokud m\u00e1te n\u00e1pad, do kter\u00e9ho se chcete pustit, jsme tu pro v\u00e1s! Va\u0161e pl\u00e1ny s v\u00e1mi probereme a vymysl\u00edme, jak je p\u0159iv\u00e9st k \u017eivotu. A aby m\u011bl v\u00e1\u0161 startup pevn\u00e9 z\u00e1klady, postav\u00edme jej na datech a faktech, ne na domn\u011bnk\u00e1ch."],"subheading2":"","button":"Postavme spolu startup","items":[],"textblocks2":[]},{"id":"02","heading":"Anal\u00fdzy","textblocks":["V jak\u00fdch podm\u00ednk\u00e1ch budete stav\u011bt? Prozkoum\u00e1me, jak na tom jste, a posb\u00edr\u00e1me podklady pro dal\u0161\u00ed rozvoj.","Zanalyzujeme z\u00e1klady, na kter\u00fdch v\u00e1\u0161 startup poroste. Vy se tak m\u016f\u017eete soust\u0159edit na to, v \u010dem jste nejlep\u0161\u00ed. Nav\u00edc si ujasn\u00edte, jak na tom jste a jak\u00e9 v\u00fdzvy v\u00e1s \u010dekaj\u00ed. Nebudeme v\u00e1m nasazovat r\u016f\u017eov\u00e9 br\u00fdle, nedo\u010dk\u00e1te se ale ani pesimistick\u00fdch progn\u00f3z. Naopak \u2013 z\u00edsk\u00e1te st\u0159\u00edzliv\u00e9 a ov\u011b\u0159en\u00e9 informace."],"subheading2":"Co se z anal\u00fdzy dozv\u00edte:","button":"Pomozte mi s anal\u00fdzou","items":["cenn\u00e9 informace o trhu;","zhodnocen\u00ed konkurence, jej\u00ed siln\u00e9 a slab\u00e9 str\u00e1nky;","\u010d\u00edsla a fakta o va\u0161em podnik\u00e1n\u00ed;","podklady k p\u0159\u00edprav\u011b business pl\u00e1nu."],"textblocks2":[]},{"id":"03","heading":"Business case","textblocks":["Data ji\u017e m\u00e1te k dispozici \u2013 je na\u010dase si p\u0159edstavit v\u00fdsledek. Projektov\u00fd z\u00e1m\u011br v\u00e1m nast\u00edn\u00ed finan\u010dn\u00ed str\u00e1nku podnik\u00e1n\u00ed a vyzdvihne nejd\u016fle\u017eit\u011bj\u0161\u00ed aspekty.","Informace o trhu i sv\u00e9 spole\u010dnosti u\u017e zn\u00e1te. A pravd\u011bpodobn\u011b kv\u016fli nim m\u00e1te spoustu ot\u00e1zek. Business case na n\u011b odpov\u00ed nejen v\u00e1m, ale i budouc\u00edm investor\u016fm."],"subheading2":"V \u010dem budete m\u00edt jasno?","button":"P\u0159ipravte mi business case","items":["ve zhodnocen\u00ed cel\u00e9ho projektu;","v siln\u00fdch m\u00edstech i slabin\u00e1ch;","v ekonomick\u00fdch aspektech z\u00e1m\u011bru;","v zisku, kter\u00fd m\u016f\u017eete o\u010dek\u00e1vat."],"textblocks2":["Vyu\u017eijte na\u0161ich zku\u0161enost\u00ed s podnik\u00e1n\u00edm, analytikou i investov\u00e1n\u00edm. N\u00e1\u0161 zku\u0161en\u00fd t\u00fdm v\u00e1m p\u0159iprav\u00ed nebo zreviduje business case a pom\u016f\u017ee s p\u0159\u00edpravou na prezentaci investor\u016fm."]},{"id":"04","heading":"Business development","textblocks":["Nez\u016fst\u00e1vejte st\u00e1t na m\u00edst\u011b. Spole\u010dn\u011b spr\u00e1vn\u011b nastav\u00edme strategii a procesy ve va\u0161em podnik\u00e1n\u00ed, aby se v\u00e1\u0161 startup rychle rozv\u00edjel. ","\u0160patn\u011b nastaven\u00e9 obchodn\u00ed procesy mohou v\u00e1\u0161 r\u016fst zpomalit nebo \u00fapln\u011b zastavit. Na kvalit\u011b strategie z\u00e1le\u017e\u00ed \u00fasp\u011bch projektu. Chcete m\u00edt jistotu, \u017ee va\u0161e spole\u010dnost m\u00e1 optim\u00e1ln\u00ed podm\u00ednky k r\u016fstu?"],"subheading2":"Pom\u016f\u017eeme v\u00e1m s:","button":"Nastavte mi procesy","items":["kontrolou sou\u010dasn\u00fdch postup\u016f;","reviz\u00ed obchodn\u00edho nebo prodejn\u00edho procesu;","konzultac\u00ed strategie;","definov\u00e1n\u00edm priorit."],"textblocks2":[]},{"id":"05","heading":"Investice","textblocks":["Nem\u00e1te p\u0159ipraven\u00fd kapit\u00e1l a pot\u0159ebujete investora? Pom\u016f\u017eeme v\u00e1m s financov\u00e1n\u00edm! Vyu\u017eijeme n\u00e1\u0161 vlastn\u00ed mini venture investi\u010dn\u00ed fond, pom\u016f\u017eeme v\u00e1m s rozvojem nebo rozhod\u00edme s\u00edt\u011b mezi investory.","Jsme v p\u0159\u00edm\u00e9m kontaktu s 24 investory. Po zhodnocen\u00ed va\u0161eho business z\u00e1m\u011bru jim m\u016f\u017eeme v\u00e1\u0161 projekt nab\u00eddnout jako investici. Tak\u00e9 v\u00e1m pom\u016f\u017eeme s p\u0159\u00edpravou materi\u00e1l\u016f, kter\u00fdmi investory oslov\u00edte.","Do zaj\u00edmav\u00fdch projekt\u016f tak\u00e9 n\u011bkdy sami vstupujeme \u2013 bu\u010f prost\u0159ednictv\u00edm investice, nebo poskytnut\u00edm slu\u017eeb v oblasti IT developmentu, tvorby webu nebo propagace."],"subheading2":"","button":"Pomozte mi z\u00edskat investora","items":[],"textblocks2":[]},{"id":"06","heading":"Realizace digit\u00e1ln\u00edho \u0159e\u0161en\u00ed","textblocks":["A\u0165 u\u017e pot\u0159ebujete logo, webov\u00e9 str\u00e1nky nebo aplikaci, za\u0159\u00edd\u00edme, abyste byli vid\u011bt v online sv\u011bt\u011b. Vytvo\u0159\u00edme \u0159e\u0161en\u00ed, kter\u00e9 budete milovat vy i va\u0161i z\u00e1kazn\u00edci. ","Va\u0161e pl\u00e1ny a sny v oblasti digit\u00e1lu prom\u011bn\u00edme ve skute\u010dnost. Pro v\u00fdsledek, kter\u00fd stoj\u00ed za to, spoj\u00edme s\u00edly s t\u00fdmem kreativc\u016f a program\u00e1tor\u016f na\u0161\u00ed digit\u00e1ln\u00ed agentury EL TORO."],"subheading2":"Podle va\u0161ich n\u00e1pad\u016f a p\u0159edstav vytvo\u0159\u00edme:","button":"P\u0159ipravte mi str\u00e1nky nebo aplikaci","items":["webov\u00e9 str\u00e1nky;","e-shop;","mobiln\u00ed aplikaci;","webovou aplikaci;","logo a corporate identity."],"textblocks2":[]},{"id":"07","heading":"Marketing a servis","textblocks":["Dostaneme v\u00e1\u0161 projekt k z\u00e1kazn\u00edk\u016fm. V\u00edme, co cht\u011bj\u00ed va\u0161i n\u00e1v\u0161t\u011bvn\u00edci vid\u011bt a sly\u0161et a jak s nimi efektivn\u011b komunikovat, aby v\u00e1\u0161 startup profitoval.","Z\u00edskejte z\u00e1kazn\u00edky nebo klienty a ud\u011blejte ze sv\u00e9 zna\u010dky zvu\u010dn\u00e9 jm\u00e9no \u2013 pomoc\u00ed marketingu. ","R\u00e1di v\u00e1m navrhneme strategii propagace a za\u0159\u00edd\u00edme online marketingov\u00e9 aktivity. D\u00edky kombinaci na\u0161ich zku\u0161enost\u00ed a vhledu do va\u0161eho projektu v\u00e1s dostaneme na v\u00fdslun\u00ed. Vy se zat\u00edm m\u016f\u017eete v klidu v\u011bnovat rozvoji podnik\u00e1n\u00ed."],"subheading2":"","button":"Postarejte se o marketing","items":[],"textblocks2":[]}],"id":"3"}
Využíváme soubory cookies. Procházením webu potvrzujete, že jste se seznámili s tím, co cookies jsou a jak je můžete odmítnout, a jak zpracováváme osobní údaje.